piątek, 5 kwietnia 2013

Dziedzictwo kulturowe


Dziedzictwo kultury dzielimy na materialne (np. zabytki architektury i archeologii) oraz niematerialne (np. praktyki, wyobrażenia, przekazy, wiedza i umiejętności, jak też związane z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty, przestrzeń kulturowa). O ile jednak zabytkom stosunkowo łatwo zapewnić ochronę fizyczną i prawną,stosując nakazy i zakazy, to w przypadku dziedzictwa niematerialnego sprawa ochrony i opieki jest bardziej złożona. Posługujemy się tu przekazywaniem wiedzy i tradycji, utrwalanie dla następnych pokoleń  następuje przy pomocy tzw. nośników, do których zalicza się np. książki, taśmę filmową, a nawet samego człowieka. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że nośnikami przekazu będą również  pamięć elektroniczna czy stała wystawa w muzeum.
Sprawa wbrew pozorom nie jest błaha. Dość powiedzieć, że powstała „Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami” która w art. 5 i 6 nakłada na właścicieli obiektów zabytkowych szczegółowe obowiązki. Również podpisana niedawno przez Polskę Konwencja UNESCO w sprawie ochrony dziedzictwa niematerialnego ( dla nas jest nim wiedza o historycznym Księstwie Jaworskim) określa prawne zasady takiego działania. W obu przypadkach może mieć to duże znaczenie dla lokalnej społeczności nie tylko ze względów promocyjnych, ale jako ważny element rozwoju społeczno-ekonomicznego (np. rozwój i wpływy z turystyki). Uważamy, że Jawor ma w tej dziedzinie ogromny potencjał. Podjęliśmy się więc promocji i upowszechniania wiedzy w tym temacie zdajemy sobie bowiem sprawę, że dzedzictwo znacząco  podniesie nie tylko atrakcyjność miejscowości i okolicy, ale może podnieść standard życia,może wpłynąć na jeszcze większą dbałosć o najbliższe otoczenie, oraz da powód do dumy całej społeczności naszej małej ojczyzny. Usilnie zabiegamy więc aby w naszym muzeum samorządowym powstała stała wystawa o historycznym ksiestwie jaworskim, jako ważnym elemencie niematerialnego dziedzictwa naszej małej ojczyzny-tym bardziej że księstwo owo ma rodowód piastowski, Jawor był jego stolicą przez ponad 100 lat a władali nim znakomici książeta-Bolko I Jaworski i jego syn Henryk I Jaworski.
Dla osób zainteresowanych tym tematem prezentujemy dokumenty na których opiera się nasza działalność a w dziale „Almanach Jaworski” informacje o jaworskim dziedzictwie kulturowym:


1.       Ustawa o ochronie i opiece nad zabytkami.


2.       Konwencja UNESCO w sprawie ochrony dziedzictwa niematerialnego 


3.       Karta Wenecka

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz