środa, 17 lipca 2013

Na tropie zabytku - cz. II Legenda opisanego poniżej planu.


Czy złamano zalecenia?

By lepiej zrozumieć poruszaną sprawę zniknięcia portalu z ul. Grunwaldzkiej  poznajmy jak przedstawiała się sprawa  ochrony zabytków w tamtych czasach od strony formalno- prawnej….

W toku II wojny światowej i bezpośrednio po niej los wielu zabytków na Ziemiach Odzyskanych był zagrożony. Wiele z nich uległo zniszczeniu, a te zachowane wymagały rozpoznania i weryfikacji bowiem w wielu przypadkach  dokumentacja po Niemcach nie zachowała się. Spośród wielu priorytetów  tamtych lat (m. inn. odgruzowywanie, odbudowa zniszczeń) znaleziono jednak miejsce na ochronę zabytków. We Wrocławiu w roku 1950 rozpoczęła działalność Pracownia Konserwacji Zabytków,  był też  Urząd  Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków. W obu tych Instytucjach pracował Mirosław Przyłęcki, późniejszy profesor architektury ,a w latach 1958-73 dolnośląski konserwator zabytków (w latach 1975-95 również członek  Rady woj. Legnickiego).Zmarł w 2011r..Wspominam o nim  również dlatego iż, jak się wydaje,  wszystko co dotyczy dolnośląskich zabytków, więc i naszego portalu, działo się w czasach kiedy decydował  w tych sprawach. Ponadto  M. Przyłęcki  był  w końcu lat 50-tych autorem  studiów konserwatorsko-urbanistycznych oraz dokumentacji konserwatorskich wielu dolnośląskich miast-w tym Jawora. Pracę tą poznałem w Instytucie Dziedzictwa Narodowego we Wrocławiu. Zawiera  informacje o położeniu, wartości, stanie technicznym obiektów (zwłaszcza zabytkowych) oraz wskazówki co do remontów. Studia te zawierały plany miast z zaznaczeniem obiektów i wytycznymi co do ich dalszego losu. O naszym portalu można  przeczytać, że pochodził z  XVI wieku (z r. 1596 ) oraz zapoznać się z jego fachowym opisem. Pisze się też że kamienica  której wejście on zdobił (nr. 26) jest znacznie zniszczona, ale  należałoby zabezpieczyć i utrzymać  jej parter (wnętrza  trzytraktowe z zachowanym kamiennym portalem barokowym z XVIII w.) W dokumentacji konserwatorskiej  zaś  jest zalecenie: „parter elewacji  frontowej budynku nr.26 z renesansowym portalem należy bezwzględnie zachować i zabezpieczyć przykryciem.” Tak się jednak nie stało, portal został rozebrany i wywieziony z Jawora. Zatem złamano zalecenia konserwatorskie. Czy było to naruszenie prawa? W imię czego tak postąpiono?  Padła nazwa pewnej miejscowości gdzie podobno go wywieziono , a że  leży niedaleko Jawora i nigdy tam nie byłem- pojechałem tam.

cdn

Bogdan H. Krupa

Fragment planu z ul. Grunwaldzką. Na żółto 
zaznaczony opisywany portal.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz