wtorek, 23 lipca 2013

Na tropie zabytku - cz. IV

Zdjęcie z końca lat 50-tych przedstawia nieistniejącą już zabudowę ul. Grunwaldzkiej w stronę Rynku. Strzałką zaznaczono nasz portal w bramie nr.26
Co dalej?

Nadzieja na szybkie odnalezienie naszego zaginionego portalu z ul. Grunwaldzkiej 26 spełzła na niczym.To oczywiście nie oznacza , że go nie ma.W trakcie lużnych rozmów, które prowadziłem tu i tam pojawialy się i takie sugestie, że został on z Jawora wywieziony  i stoi złożony w jakimś pałacu lub zamku gdzieś na Dolnym Śląsku, a może i dalej.Ale szukaj wiatru w polu!....
Więc co dalej? Przystępujemy teraz do działań urzędowo-administracyjnych.Otóż wiem,że w tamtych latach wiele zabytków miało sporzadzoną przez konserwatora zabytkow odpowiednią dokumentację. Była to tzw.” zielona karta” w której zapisywano  najważniejsze informacje dotyczące danego zabytku. Czy nasz portal taką kartę posiadał? Z informacji jaką uzyskałem w delegaturze Wojewódzkigo Konserwatora Zabytków w Legnicy wynika,że po utworzeniu nowych województw w 1975r. powstałe wtedy delgatury otrzymały z Wrocławia kartoteki (właśnie zielone karty ) niektórych zabytków z nowopowstałych województw. Również Legnickiego. Zgłaszamy zatem sprawę zaginięcia  do ekspozytury w Legnicy by przekonać się czy  zielona  karta naszego portalu w tamtejszym archiwum się znajduje.Jesteśmy pełni nadziei.Bardzo chciałbym aby po włączeniu się urzędu konserwatorskiego sprawa zaginięcia naszego portalu znalazła korzystny dla nas epilog.
Co będzie jeśli nie? Skorzystamy z drogi prawnej.Jak zapewne pamiętamy z wcześniejszego mego przekazu zalecenie konserwatora z tamtych lat,w odniesieniu do naszego portalu, brzmiało: bezwzględnie zabezpieczyć.A prawdą jest, że zalecenia konserwatorskie mają charakter prawny.Skierujemy wtedy sprawę do właściwych organów.O wszystkim informować będziemy mieszkańców i czytelników na bieżąco-tak jak dotychczas.

Bogdan H. Krupa

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz